Skola24 är ännu inte anpassad för den webbläsare du nu använder. I dagsläget kan Skola24 användas med Internet Explorer, Firefox, Chrome samt Safari.

Underhållsarbete 14-15 oktober 2016-09-27
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 14:e oktober kl. 18:00 till den 15:e oktober kl. 12:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.