Skola24 är ännu inte anpassad för den webbläsare du nu använder. I dagsläget kan Skola24 användas med Internet Explorer, Firefox, Chrome samt Safari.

Kort driftuppehåll Skola24 Schema 2015-05-26
Torsdag 28 maj kommer Skola24 Schema att vara avstängt för uppdatering mellan kl 06:00 och 08:00. Det kommer under denna tid inte att vara möjligt att arbeta med schemaklienten. Övriga delar av Skola24 berörs inte.